ČAC

Česká asociace crossmintonu vznikla 12. února 2010 pod názvem Česká asociace speed badmintonu. V návaznosti na změnu názvu sportu od roku 2016 se i asociace přejmenovala, aby reflektovala nový název tohoto sportovního odvětví – crossminton.

Česká asociace crossmintonu, z.s. (dále jen „ČAC“) je zájmovým spolkem fyzických osob a právnických osob provozujících crossminton.
Hlavní činností ČAC je provozování crossmintonu jakožto veřejně prospěšné činnosti. ČAC je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností a zároveň je jedinou zastřešující národní organizací crossmintonu a reprezentuje Českou republiku u mezinárodní organizace International Crossminton Organization (ICO), jejímž je zakládajícím členem. Náleží jí samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní crossmintonové reprezentace a řízení crossmintonu ve všech disciplínách a kategoriích na všech úrovních. Sídlem ČAC je Praha.
ČAC sdružuje jako své členy jak jednotlivce – hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a další fyzické osoby působící ve crossmintonovém hnutí; tak i kluby – hráčské kluby crossmintonu organizované jako právnické osoby nebo případně uskupení hráčů bez právní formy a jiné subjekty.

Základním posláním a cílem ČAC je péče o všestranný rozvoj crossmintonu v ČR a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní úrovně. ČAC prosazuje a hájí zájmy a práva českého crossmintonu a stejně tak i svých členů v mezinárodních organizacích i před státními orgány ČR. Dále vyvíjí činnost ve prospěch svých členů a vyhledává účelnou spolupráci s úřady měst a obcí či jinými organizacemi i jednotlivci za účelem podpory rozvoje a propagace crossmintonu v ČR. ČAC je také majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem crossmintonových soutěží a akcí na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových, audiovizuálních i ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČAC na území ČR.

ČAC je zakládajícím členem a jednou z 32 členských organizací mezinárodní crossmintonové organizace ICO.

Stanovy České asociace crossmintonu, z.s.

Stránky mezinárodní asociace ICO:

Oficiální e-shop vybavení Speedminton(R) v ČR:

Speedminton

Činnost ČAC je podporována Národní sportovní agenturou.