Elita světového crossmintonu zářila na 8 HMČR – Pardubice 13.12.2020

8. předních klubů vyslalo více jak 60 hráčů na 8. HMČR. Poprvé v historii MČR mohli startovat i hráči EU registrovaní v českém klubu. Všechny elitní kategorie byly v režii členů NC, SVS a TSM.

Pandemie zabránila účasti především hráčů z Moravy.
Doslova excelentně nabitá byla kategorie open, kde proti sobě ve finále stála světová jednička Petr Makrlík jun.( WR -1 již 1168dní) , světová dvojka Daniel Knoflíček a v semifinále i slovenská reprezentační jednička Patrik Turňa (WR-9) a česká reprezentační trojka David Brož (WR- 27). Souboj crossmintonových titánů, předvedl superdynamický a agresivní crossminton, kdy speeder lítal rychlostí až 300 km za hodinu.
V ženách dala všem reprezentantkám mat světová jednička kat 40+ Markéta Wernerová.
8. HMČR proběhlo v naprosté pohodě v souladu s předvánoční náladou  a chceme poděkovat za korektní přístup všech hráčů a hráček při maximálním dodržení bezpečnostních opatření.

Kompletní výsledky budou k dispozici na webu ICO a stánkách ČAC v příslušném bloku.

Výsledky medailisté:

Open singl
1.Petr Makrlík jun.
2.Daniel Knoflíček
3.David Brož
3.Patrik Turňa

Ženy singl
1.Markéta Wernerová
2.Tereza Šimková
3.Zuzana Krupičková

3.Tereza Hogenová

Open čtyřhra
1.P.Makrlík jun. – D.Brož
2.D.Knoflíček – M.Krupička
3.P.Turma-M.Patěk

3.Tomáš Mach – P.Makrlík

Ženy debl
1.V.Cibulková – N.Krpálková
2.M.Wernerová – R.Vašíčková
3.L.Plíšková – Z.Krupičková

3.T.Hogenová – T.Šimková

Mix debl
1.M.Patěk – T.Šimková
2.P.Turma – T.Hogenová
3.D.Knoflíček – L.Plíšková

3.D.Brož – V .Cibulková

Junioři

U-4

1.Kateřina Plíšková

U-6
1.Elena Plíšková

2.Kateřina Plíšková

U-8
1.Jiří Bydžovský
2.Elena Plíšková

3.Kateřina Plíšková

U-10
1:Alen Cumurija
2.Jan Bydžovský
3.Jiří Bydžovský

3.J.Pospíšilová

U-12
1.Alen Cumuria
2.Jan Kulíšek
3. Jan .Bydžovský

3.Jiří Bydžovský

U-14
1.Žulevič
2.Žulevič
3.Cumurija

3.Jan.Bydžovský

U-16
1.M.Krupička
2.Mich. Žulevič
3.Mar. Žulevič

3.T.Mach

U-18
1. Mich. Žulevič
2.M.Krupička
3.Mach

3.Mar. Žulevič

U-14 dívky
1.N.Krpálková
2.Z.Holešínská

3.M.Wernerová

U-16
1.N .Krpálková
2.Z.Holešínká

3.M.Wernerová

U-18
N.Krpálková
2.Z.Holešínská
3.V.Cibulková

3.Wernerová

Veteráni

40+ muži
1.Marcel Patěk
2.Jiří Bydžovský
3.Petr Makrlík

3.Pavel Můcke

50+muži
1.Petr Makrlík
2.Jiří Bydžovský
3.Jaroslav Kantůrek

3.Pavel Mucke

60+muži
1.Jaroslav Kantůrek
2.Pavel Mucke
3.P.Malík

3.J.Krupička

40+ ženy
1.Markéta Wernerová
2.Radka Vašíčková
3.Bydžovská

3.Malíková

40+ debl muži
1.Makrlík-Patěk
2.Bydžovský-Kantůrek
3.Malík-Mucke

3.Krupička-Pustějovský

50+ debl muži
1.Patěk- Makrlík
.2.Kantůrek-Mucke
3.Bydžovský-Malík

Krupička-Bydžovský

40+ mix debl 
1.Wernerová-Makrlík
2.P.Krpálek-R.Vašíčková
3.Malík-Malíková
3.Bydžovský-Bydžovská

Restart turnajů pro rok 2020 !

Vzhledem k vládnímu rozvolnění vedení ČAC vydává náhradní termíny turnajů, které byly v letošním roce z důvodu probíhající pandemie odloženy.

NOVÉ TERMÍNY TURNAJŮ  pro sezónu 2020

13.12.2020 – 8. halové mistrovství ČR v crossmintonu – Pardubice/ propozice
19.12.2020 – Knights Pardubice Open I. 100pts. – Pardubice / propozice
20.12.2020 – Knights Pardubice Open II. 100 pts. – Pardubice / propozice 

Vše aktualizováno na stránkách ČAC v záložce Turnaje.

Zároveň žádáme všechny účastníky těchto turnajů, aby dodržovali veškerá aktuální vládní nařízení a chovali se zodpovědně vůči sobě a okolí.

Zmrazení světových žebříčků

Výkonný výbor světové asociace na svém zasedání rozhodl vzhledem ke světové situaci kolem pandemie uzavřít (zmrazit) k 15.10.2020 světové žebříčky. Kvůli absenci turnajů a zavírání hranic jednotlivých států by postupně všem hráčům odpadly body z předešlých turnajů a postupně by všichni vypadli z celkového pořadí. Proto ICO rozhodlo ponechat až do odvolání všem stávající body a budou se jen připisovat body nové za turnaje které se navzdory situaci uskuteční.

Vedení ČAC využívá této situace a publikuje tyto aby připomnělo úspěšné české hráče napříč kategoriemi.

Kategorie Open :

Kategorie Open Double :

Kategorie Women :

Kategorie dívky U14 :

Kategorie chlapci U18 :

Kategorie muži +40 :

Kategorie ženy +40 :

Kategorie muži +50 :

Kategorie dívky double U18 :

Pravidla pro pořádání sportovních akcí.

Jelikož v naší zemi platí v současné době nouzový stav a vyhlášením vlády jsou omezeny sportovní akce které se týkají i našich sportovců,  rozhodlo se vedení ČAC zveřejnit oficiální výklad současných omezení od Národní sportovní agentury NSA který je určující i pro naší asociaci a vyzýváme všechny kluby a zejména tréninkové centra aby se jimi řídili.

Zpráva NSA :

Od pondělí 5. října 2020 začne platit na území České republiky nouzový stav. O jeho vyhlášení rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi ve středu 30. září 2020. Od pondělí zároveň začne platit i krizové opatření, kterým vláda omezuje volný pohyb osob, především pořádání hromadných akcí.

Dáváme vám k dispozici kompletní vládní usnesení, jehož součástí je také odstavec o sportovních akcích, který najdete níže.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Otázky a odpovědi:

  • Bude možné postupovat v případě doprovázení dětí rodiči na sportoviště tak, že rodič pomůže dítěti s vystrojením na trénink/zápas/závod, následně ve hrazeném prostoru sportoviště předá dítě do péče trenérů, poté tento prostor, potažmo prostory sportoviště opustí a po ukončení tréninku, případně utkání, či závodu si dítě opět ve vyhrazeném prostoru převezme zpět? Celý tento proces se bude dít za dodržení základních preventivních opatření ze strany rodičů – nošení roušek, dodržování odstupů, desinfikování rukou.

Ano, takový postup je možný. Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 bodu II. Krizového opatření, byla omezena účast na sportovních akcích v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo účast na přípravě pro takovou sportovní akci. Doprovod rodičů na sportoviště není samotná účast na sportovní akci, a proto se na ně omezení účasti nevztahuje. Je tedy možné děti na sportoviště doprovázet, pomáhat s přípravou na trénink/zápas/závod, prostor následně opustit a po skončení sportovní akce si dítě na sportovišti zase vyzvednout.

  • Další dotaz se týká fitness a posiloven. Platí, že skupinové lekce (ve vnitřních prostorách) jsou omezeny na 9 osob + trenér, zatímco individuální cvičení (klasické posilování, každý cvičí na strojích individuálně, není organizované cvičení) je bez omezení?

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958 bodu I. Krizového opatření jsou zakázány hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb. Jestliže se ve fitness centru nebo posilovně jedná o organizovanou hromadnou akci, není možné, aby se ve vnitřních prostorech takové akce účastnilo více než 10 lidí (např. tedy 9+1 trenér). Jestliže se však bude jednat o individuálně příchozí osoby, které se neúčastní hromadné akce, je množství osob v zařízení v zásadě omezeno jeho kapacitou a dalšími organizačně technickými opatřeními. To vše za předpokladu, že budou dodrženy podmínky stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť. 

  • Je ve shodě s vydaným mimořádným opatřením, když organizátor svazové akce typu běžecký závod bude při realizaci postupovat tak, že bude mít max. 110 komisařů/organizátorů a závodníci budou startovat v max. 20členných vlnách s dostatečným časovým odstupem tak, aby se nepotkávali na startu, přičemž se do závodu zapojí postupně více vln sportovců?

Ano, takový postup je možný. Je nutné dodržet bod II. Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958, tj.  omezený počet osob účastnící se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, aby v jeden okamžik nedošlo k překročení 130 osob na sportovišti (v rámci vnitřního i vnějšího). Pokud tedy dokončí sportovní akci jedna vlna závodníku (uvedených 20 osob), již se sportovní akce neúčastní, opustí prostory, ve kterých se koná sportovní akce, mohou se dále účastnit další sportovci doplňující počet 130 osob. 

  • Jak bylo myšleno panem ministrem Prymulou vyjádření v doplňujících otázkách na tiskové konferenci, že pokud budou například atleti trénovat v oddělených skupinách 20 oštěpařů, 20 sprinterů, 20 koulařů apod., je to v pořádku. Podle vydaného mimořádného opatření lze ovšem rovněž usuzovat, že trénování (=příprava) není omezeno jinak než zápasy, tj na 130 osob na sportovišti.

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 č. 958, bodu II. je stanoven maximální počet osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy nebo v rámci přípravy sportovců na sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy. V rámci vnitřního i vnějšího sportoviště je možná účast maximálně 130 osob v jeden okamžik. Je tedy možné střídání větších skupin sportovců, vždy však tak, aby na sportovišti byl dodržen limit 130 osob v jeden okamžik. Zápasy i tréninky mají tedy stejná omezení. Zároveň je nutné, aby provozovatel dodržel povinnosti stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť. 

  • Nařízením Vlády, které ve školách omezuje tělesnou výchovu a zpěv dochází ve školách k situaci, že ředitelé zavírají tělocvičny a odmítají do nich pouštět i organizovaný sport. A přitom to stejné nařízení říká: „Omezují se také sportovní akce organizované sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.“  Tím, že ředitelé zavírají sportoviště fakticky zastavují soutěže. Je možné formulovat nějaké doporučení směrem k vedení škol stran postupu vůči organizovanému sportu?

S ohledem na aktuálně platná opatření, není stanovena povinnost provozovatelů uzavřít sportovní zařízení. Je stanoven maximální počet osob na hromadné sportovní akci (10 osob ve vnitřních a 20 ve vnějších prostorech) a maximální počet osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a také při přípravě na takové akce (130 osob včetně osob zajišťující technické a organizační zázemí). Pokud se provozovatel rozhodně uzavřít sportovní zařízení, činí tak z vlastní vůle a je třeba zvážit každý případ individuálně. V neposlední řadě je třeba, aby provozovatel, který se rozhodne pro uzavření sportoviště, pamatoval na smluvní závazky, ke kterým se dobrovolně zavázal. Doporučujeme konzultovat případy uzavření sportoviště (tělocvičen) s provozovateli zařízení, s řediteli škol nebo zřizovateli školských zařízení – obcemi či kraji. 

  • Další dotaz směřuje k tomu, zda například v průběhu pátku neproběhne upřesnění omezení pro spolkovou činnost, jelikož se tyto dotazy množí s odkazem na online rozhovor s panem ministrem Prymulou, z nějž někteří usuzují, že ve velkých tělocvičnách může být více 10členných (9 dětí + 1 trenér) skupinek neregistrovaných sportovců. Tímto bychom chtěli požádat o případnou specifikaci tohoto omezení, například jedna skupinka 10 osob na Xm2 či jinak, aby bylo jasné, v jakém režimu lze provozovat tyto sportovní spolkové volnočasové aktivity.

Při hromadné (tedy jednotně organizované) sportovní akci ve vnitřních prostorách je nyní omezen počet osob na 10 (tedy např.  9+1 trenér). Toto omezení je vztaženo k „celému“ vnitřnímu prostoru (např. hala, tělocvična, cvičební sál apod.) a nebude dále rozdělováno na určitou plochou apod. Současná omezení jsou odůvodněna dosažením rychlého snížení reprodukčního čísla R. Aktuální opatření jsou platná po dobu 14 dnů tedy do 18. 10. 2020 a následně bude vypracován aktualizovaný přístup k postupům zabraňujícím šíření covid-19 podle aktuální epidemiologické situace.  

  • Je správná interpretace na níže položený dotaz k vyhlášenému mimořádnému opatření s platností od 5. 10?

Chápeme to dobře, že na tréninku sportovních střelců, kteří nejsou organizovaní ve sportovním klubu, je uvnitř budovy možný počet osob pouze 10 a to jak sportovců, tak personálu a venku pak 20? 

Dle Usnesení vlády České republiky ze dne 30. 9. 2020 o přijetí krizového opatření platí, že je omezen počet osob na hromadných akcí, tj. organizovaných. Pokud se tedy bude ve Vašem případě jednat o organizovaný trénink (nejedná-li se o trénink v rámci přípravy na sportovní soutěže organizované sportovním svazem) ve venkovních prostorech, je počet omezen na 20 osob, a pokud o trénink ve vnitřních prostorech, je počet osob omezen na 10. Dle bodu II. stejného Usnesení je nutné dodržet maximální počet 130 osob účastnících se sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy a také při přípravě na takové akce (130 osob včetně osob zajišťující technické a organizační zázemí), a to v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště. Pokud se bude jednat o individuálně příchozí sportovce, kteří se nebudou organizované sportovní akce účastnit, není jejich počet omezen, respektive je omezen kapacitou sportoviště a dalšími technickými a organizačními opatřeními. Provozovatel sportovního zařízení je povinen dodržet povinnosti stanovené v Mimořádném opatření ze dne 2. 10. 2020 (bod I. písm. m) týkající se vnitřních sportovišť a souvisejících vnitřních prostor venkovních sportovišť.

Otevřené mistrovství ČR – Czech Open 2020

26.9.2020 – Brno

I přes nepříznivé podmínky v době pandemie se nám podařilo uspořádat otevřené mistrovství České republiky na výbornou.

Turnaje se zúčastnili hráči z Česka, Slovenska, Polska, Chorvatska.

Výsledky Czech Open 2020

Open divison

1.Petr Makrlík CZE
2. Wojciech Wilkosz POL
3. Sebastian Madej POL
3. Slawomir Miloň POL

Female

1.Marta Urbanik POL
2. Gala Zukič CRO
3. Tereza Hogenová CZE
3. Tereza Šimková CZE

Open doubles

1.P. Makrlík jun. – D. Brož CZE
2. M. Drumlak – P. Drumlak POL
3. R. Juráš – J. Novák CZE
3. Petr Makrlík – J. Kantůrek CZE

Female doubles

1.Z. Gala – N. Miskulin CRO
2. J. Kowalczyk – B. Jagiello POL
3. T. Zrnic CRO – O. Grzegory POL

Mix doubles

1.M. Urbanik – W. Wilkosz POL
2. S. Schabek – B. Miezynski POL
3. T. Šimková – M. Patěk CZE
3. T. Hogenová CZE – P. Turna SVK

U18 Open

1.Matěj Krupička CZE
2. Mateusz Drumlak POL
3. Natálie Krpálková
3. Pavel Rada CZE

U18 Male doubles

1.M. Krupička – P. Rada CZE
2. O. Sonik – F. Milon POL
3. T. Mach CZE – P. Kochana POL

U12 Male

1.Jindřich Pojmon CZE
2. Oskar Sonik POL
3. Filip Milon POL

O40 Male

1.Marcel Patěk CZE
2. Damir Ilič CRO
3. Przemek Drumlak POL
3. Dariusz Klukiewicz POL

O40 Female

1.Sabina Schabek POL
2. Beata Jagiello POL
3. Tatjana Zrnič CRO
3. Joanna Kowalczyk POL

O50 Male

1.Bogdan Miezynski POL
2. Jiří Novák CZE
3. Petr Makrlík CZE
3. Roman Juráš CZE

Český crossminton veleúspěšný i ve světovém měřítku

Žebříčky ICO (světové crossmintonové asociace) k 24.8.2020, jasně potvrdili to, co je již patrné od roku 2017, tedy raketový nástup českého crossmintonu mezi světovou elitu.

Koncepce Národního centra (NC), střediska vrcholového sportu (SVS) a 4 tréninková střediska mládeže (TSM) přinesla okamžité výsledky i prudký nárůst výkonnosti.

Jediné, co jsme zatím nedobyli, je titul mistra světa v kategorii open.

Ukázkou naší konzistence, je i umístění na MS družstev 2017, 2018 a 2019 / 2-1-2, které hovoří za vše.
Žebříčky ICO k 24.8.2020
Dospělí:

Open division

1.Petr Makrlík
2. Daniel Knoflíček
47. David Brož


Woman

13.Eliška Andrlová
14. Markéta Wernerová
22. Zuzana Honzková
26. Anna Andrlová
32. Zuzana Kubáňová
33. Jesika Škodová
Open doubles
1.Petr Makrlík jun.
2. Daniel Knoflíček
3. Petr Makrlík
8. Marcel Patěk
26. David Brož
Mix doubles
20. Daniel Knoflíček
29. Jesika Škodová
38. Petr Makrlík
40. Zuzana Honzková
46. Lucie Plíšková
Ladies doubles
5. Zuzana Holešínská
6. Kateřina Beranová
10. Eliška Andrlová
11. Anna Andrlová
17. Radka Vašíčková
25. Jesika Škodová
26. Andrea Škodová
30. Natálie Krpálková
U18 chlapci
8. Pavel Rada
9. Jan Lichý
21. Tomáš Mach
25. Alex Kuchar
29. Matěj Krupička

U18 dívky

4. Jesika Škodová
22. Veronika Cibulková
26. Kateřina Beranová
35. Zuzana Holešínská
29. Andrea Škodová

U18 chlapci čtyřhra

1. Matěj Krupička
2. Pavel Rada
4. Jan Lichý
16. Tomáš Mach

U18 dívky čtyřhra

2. Škodová Andrea
3. Jesika Škodová
6. Zuzana Holešínská
10. Kateřina Beranová
18. Natálie Krpálková
20. Veronika Cibulková

U14 chlapci

22. Michal Žulevič
23. Marek Žulevič
26. Jakub Rodák

U14 dívky

1. Zuzana Holešínská
4. Natálie Krpálková
9. Kateřina Beranová
13. Anna Marie Wernerová
25. Nicol Česalová
29. Apolena Bártová

U12 chlapci

4. Jindřich Pojmon
13. Martin Holešínský
21. Jan Kulíšek

U12 dívky

4. Viktorie Bury
14. Eliška Benešová

Senioři:
3. Marcel Patěk – O40 muži
3. Petr Makrlík – O50 muži
1. Markéta Wernerová – O40 ženy
7. Dana Makrlíková – O50 ženy

Nad Prahou a Pardubicemi vlály české vlajky – Prague Open, 1.Summer Czech Open

Čeští lvi a lvice rozsápali soupeře ze 4 zemí Evropy !

35 hráčů – Prague Open a 40 hráčů – 1. Summer Czech Open z 5 zemí se utkalo o kovy nejcennější v Praze – Čakovice a Pardubicích – Dříteč.
Podle očekávání dominovala česká elita, členové NC, SVS a TSM při ČAC. Je vysokým přínosem, že trenéři jsou i vysoce úspěšní reprezentanti a mají co předávat.
Ve svých disciplínách a kategoriích, excelovali podle očekávání:
Petr Makrlík jun., Daniel Knoflíček, David Brož, Lucie Plíšková, Zuzana Holešínská, Natálie Krpálková, Marcel Patěk, Markéta Wernerová.
Drápky vystrčily Tereza Hogenová, Tereza Šimková a Kateřina Beranová. Neztratila se ani Anna-Marie Wernerová.
Zranění ramene zabránilo Petru Makrlíkovi atakovat post světové jedničky v jeho kategorii.
               .

Prague Open 2020

15.8.2020 – Praha

Open Division

1.Petr Makrlík jun.
2. Oliver Vincze HUN
3. Milan Macura
3. Patrik Turňa SVK

Female

1.Markéta Wernerová
2. Tereza Šimková
3. Tereza Hogenová
3. Petra Hanžlíková

Open double

1.Petr Makrlík jun. – David Brož
2. Sebastian Christoph – Alexander Naumann GER
3. Oliver Vincze – Karoly Vincze HUN
3. Daniel Knoflíček – Petr Makrlík

Female double

1.Zuzana Holešínská – Kateřina Beranová
2. Radka Vašíčková – Anna Marie Wernerová
3. Lucie Plíšková – Natálie Krpálková

Mix double

1.Lucie Plíšková – Daniel Knoflíček
2. Marcel Patěk – Tereza Hogenová
3. Markéta Wernerová – Miloš Vojáček
3. Jan Lesner – Sára Lesner GER

U14 Female

1.Zuzana Holešínská
2. Natálie Krpálková
3. Kateřina Beranová

O50 Male

1.Karoly Vincze HUN
2. Ferenc Kiss HUN
3. Miloš Vojáček
3. Petr Makrlík

1.Summer Czech Open 2020

16.8.2020 – Golf Spa Kunětická hora – Dříteč

Open Division

1.Petr Makrlík jun.
2. Oliver Vincze HUN
3. David Brož
3. Patrik Turňa SVK

Female

1.Markéta Wernerová
2. Tereza Hogenová
3. Tereza Šimková
3. Jesika Škodová

Open double

1.Petr Makrlík jun. – David Brož
2. Marcel Patěk – Patrik Turňa SVK
3. Oliver Vincze – Karoly Vincze HUN
3. Daniel Knoflíček – Petr Makrlík

Female double

1.Zuzana Holešínská – Kateřina Beranová
2. Jesika Škodová – Andrea Škodová
3. Tereza Hogenová – Tereza Šimková
3. Lucie Plíšková – Natálie Krpálková

Mix double

1.Lucie Plíšková – Daniel Knoflíček
2. Markéta Wernerová – Miloš Vojáček
3. Dana Makrlíková – Milan Moravec
3. Jan Lesner – Sára Lesner GER

U14 Female

1.Natálie Krpálková
2. Zuzana Holešínská
3. Kateřina Beranová
3. Anna Marie Wernerová

O40 Male

1.Marcel Patěk
2. Alexander Kontcha RUS
3. Zdeněk Pustějovský
3. Pavel Pavlíček

O50 Male

1.Karoly Vincze HUN
2. Milan Moravec
3. Miloš Vojáček
3. Ferenc Kiss HUN

O50 Female

1.Dana Makrlíková
2. Marie Muckeová
3. Marcela Kantůrková

Tréninky TSM, SVS, NC

H-Centrum – Pardubice

Po ustálení situace během pandemické krize se naplno rozjely tréninky Tréninkového střediska mládeže – Pardubice, Střediska vrcholového sportu a národního centra Crossmintonu.

Přejeme všem hráčům krásné prázdniny, pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů na nadcházejících turnajích.

5.Ročník soutěží družstev úspěšně za námi s absolutně rekordní účastí

21.6.2020 – Golf Resort Kunětická hora

Luxusní prostředí Golf resortu Kunětická Hora hostilo kompletní program soutěže družstev ČAC.

Veškeré zápasy se hrály na dva sety do pěti a v případě shodného stavu rozhodoval jeden míč ,,na náhlou smrt.,,

Do souboje o ligové tituly v soutěži družstev zasáhla kompletní reprezentační špička, včetně všech členů Národního centra, střediska vrcholového sportu i TSM.

Celkem 19 klubů vyslalo svůj tým dospělých a 8 klubů poslalo svá mládežnická družstva

Výsledky:

Dospělí extraliga 2020

1.TK-Východočeská sportovní A

2. Speed Avia Praha A

3. SK MaKaKo Český Těšín A

3. Prague Legends A

5. Crossminton club Plzeň A

6. CC Mariánské Lázně A

7. Crossminton Liberec A

8. Knights Pardubice A

Dospělí 1. liga

1.TK-Východočeská sportovní B

2. Prague Legends B

3. SK MaKaKo Český Těšín B

3. TK-Východočeská sportovní C

5. Speed Team Praha

6. Crossminton klub Kolín

7. CC Mariánské Lázně B

8. Crossclub Poděbrady

9. King HK

10. Crossminton club Plzeň B

11. Knights Pardubice B

12. Crossminton Liberec B


Dospělí 2. liga 

1.CC Náchod

2. TK-Východočeská sportovní E

3. CC Jablonec nad Nisou

3. TK-Východočeská sportovní D

5. Crossminton klub Kolín B

5. CC České Budějovice

5. CC Špindlerův Mlýn

5. CHIT Český Krumlov

9. Crossminton Liberec C

9. Crossclub Poděbrady B

9. CC Malá Skála

9. Prague Legends C

9. Cross Team Praha

9. CC Brno

9. Cross Frýdlant

9. CC Harrachov

Liga mládeže

U 18

1.TK Východočeská sportovní A

2. TK Východočeská sportovní B

3. Knights Pardubice

3. King HK

5. Crossminton Liberec

5. Crossclub Poděbrady

5. CC Mariánské Lázně

5. CC Harrachov

U 16

1.TK Východočeská sportovní A

2. TK Východočeská sportovní B

3. King HK

3. Crossminton Liberec

5. CC Mariánské Lázně

5. Crossclub Poděbrady

5. Knights Pardubice

5. CC Harrachov

U 14

1.TK Východočeská sportovní A

2. Crossminton Pardubice A

3. TK Východočeská sportovní B

3. Crossminton Pardubice B

5. Knights Pardubice

5. King HK

5. Crossclub Poděbrady

U 12

1.Crossclub Poděbrady

2. TK Východočeská sportovní

3. King HK

3. Knights Pardubice

U 10

1.Crossclub Poděbrady

2. TK Východočeská sportovní B

3. TK Východočeská sportovní A

3. Knights Pardubice

1 2 3 4 5 25