Crossminton

Crossminton je od roku 2016 novým názvem pro mladý raketový sport dříve známý pod jménem speed badminton. Spojuje v sobě to nejlepší z tenisu, squashe a badmintonu a díky jedinečným vlastnostem košíku Speederu) umožňuje hrát opravdu kdekoliv a kdykoliv – v hale, venku na trávě, na betonu nebo na pláži a třeba i v noci!

Proč crossminton?

Dlouhá léta byl tento sport znám pod jménem speed badminton, na valné hromadě mezinárodní organizace ISBO v srpnu 2015 ale bylo schváleno jeho přejmenování na crossminton s platností od 1.1.2016. Důvodem jsou zejména umožnění budoucího rozvoje crossmintonu, jelikož se starým názvem nesouhlasila BWF – Badmintonová světová federace a v rámci několika jednání na mezinárodní úrovni i v jednotlivých státech se vyjádřila tak, že by do budoucna blokovala přijetí speed badmintonové asociace do zastřešujících sportovních organizací (Sport Accord, organizace neolympijských sportů, sportovní svazy v jednotlivých zemích apod.). To samozřejmě představovalo velkou překážku pro budoucnost speed badmintonu a proto se začalo v roce 2013 uvažovat nad přejmenováním. Celý proces byl velmi zdlouhavý a náročný, což ale bylo u tak zásadního rozhodnutí pravděpodobně nutné. V první řadě mohly všechny členské organizace ISBO posílat své návrhy na nový název, ze kterých pak výbor ISBO vybral několik nejlepších názvů. Mezi návrhy nemohl být speedminton, jak se tomuto sportu zkráceně často říká, jelikož se jedná o registrovanou ochrannou známku německého výrobce vybavení Speedminton. O vítězi pak rozhodovali opět všichni členové v hlasování a přesvědčivou většinu všech hlasů získal právě crossminton. Budeme tedy doufat, že se nový název brzy vžije a i Česká asociace crossmintonu pro to udělá vše, co bude v jejích silách.

 

Pravidla crossmintonu

Níže najdete stručný přehled základních pravidel crossmintonu, oficiální pravidla ICO (International Crossminton Organisation) jsou k dispozici online na webu ICO.

Dvouhra

Hrací pole

Hrací pole tvoří dva čtverce o rozměrech 5,5 x 5,5 metru vzdálené 12,8 metru od sebe (= polovina tenisového kurtu). Můžete je vyznačit permanentně na více méně jakýchkoliv površích nebo dočasně pro hru pomocí reflexních čar, tzv. Easy Courtů. Čára je vždy součástí čtverce, tzn. míček na čáru se počítá jako dobrý.

Hra

Hra končí když jeden z hráčů dosáhne 16 bodů. Pokud mají oba hráči shodně 15 bodů a více hra pokračuje dokud jeden z hráčů nedosáhne dvoubodového rozdílu. Zápasy se hrají na dva vítězné sety.

Podání

Hráči losují o první podání vyhozením Speederu do vzduchu – na koho ukáže hlavička, ten má možnost si vybrat podání, nebo zvolit stranu. Druhý hráč poté rozhodne o zbývající volbě. Potom se hráči střídají po třech podáních. Každé podání se počítá. Pokud je shodné skóre 15: 15, podání se střídá vždy po každém bodu. Podání se provádí úderem rakety do Speederu z vnitřku hracího pole od podávací čáry (3 metry od přední čáry) a podání musí být spodem (Speeder je zasažen pod úrovní boků). Pravidla připouští i variantu „tenisového“ podání za zadní čárou, kde můžeš podávat nad hlavou – v praxi je to ale velmi nevýhodné a naprosto nepoužívané. Strana, která prohrála set, začíná podávat v následujícím setu.

Body

Počítá se každý úder, který nebyl správně vrácen. Body jsou udělovány v následujících případech:

  • špatně provedené podání,
  • Speeder (košík) se dotkl země,
  • Speeder přistál v hracím poli nebo na čáře a nebyl vrácen,
  • Speeder přistál mimo hrací pole,
  • hráč se dotkl dvakrát Speederu při jednom úderu,
  • kontakt Speederu s tělem hráče.

Pokud hráč vrátil Speeder, který letěl mimo hrací plochu, pokračuje se ve hře.

Změna stran

Hráči mění strany po každém setu aby se zajistily stejné hrací podmínky (světlo, vítr apod.).

V případě rozhodujícího třetího setu za stavu 1:1 si hráči během setu mění strany vždy po odehrání každých 6 míčů. Strany se tedy budou měnit i vícekrát v průběhu setu!
Příklad: Hraje se na dva vítězné sety a stav je 1:1. Ve třetím setu je po 6 míčích stav 2-4 => hráči si mění strany. Dále po dalších 6 bodech 6-6 => opět změna. Po dalších 6 za stavu 11-7 => znovu výměna, dále 12-12, 15-15… Hráči bojují nesmírně vyrovnaně a proto i po dalších 6 odehraných míčkách za stavu 18-18 se opět budou měnit strany…atd. 🙂

Čtyřhra

Čtyřhra se hraje stejně jako dvouhra pouze v jednom kurtu. V jednom čtverci hrají tedy dva spoluhráči. Jeden z hráčů je tzv. přední hráč a druhý zadní – tato pozice je jasně daná podáním (podávající hráč je zadní). Během hry se nesmí dostat zadní hráč před předního! Jinak není žádné omezení, v úderech se střídat nemusí.

Hra

Hra končí když jedna strana dosáhne 16 bodů. Pokud mají obě strany shodně 15 bodů a více hra pokračuje dokud jedna ze stran nedosáhne dvoubodového rozdílu. Zápas je na dva vítězné sety.

Podání

Na začátku hry si strany losují o podání a potom se střídají po třech podáních. Daná tři podání vždy provede jeden hráč, potom se střídají ve schématu A1-B1-A2-B2 a stále dokola. Strana která prohrála set v následujícím začíná podávat.

Ostatní pravidla jsou stejná jako pro dvouhru.