Valná hromada 2021

Proběhla letošní valná hromada

V sobotu 27.11.2021 se za přísných hygienických opatření v klubovně crossmintonového centra v Pardubicích na Slovanech uskutečnila letošní Valná hromada České asociace crossmintonu za pozitivní účasti 41 členských klubů z 63 oprávněných a dalších pozvaných hostů.
Valná hromada:
1.Schválila zprávu prezidenta o činnosti VV ČAC od minulé valné hromady
2.Schválila zprávu generálního manažéra ČAC o hospodaření a sportovní činnosti za rok 2019, 2020 a 2021
3.Schválila výroční zprávu ČAC za rok 2019, 2020 a 2021
4.Zvolila výkonný výbor ČAC ve složení: Petr Makrlík, Marcel Patěk a Ing. Petr Makrlík
   VV na svém prvním zasedání zvolil ze svého středu za prezidenta ČAC Ing. Petra Makrlíka a viceprezidenta Marcela Paťka.
5.Schválila rozpočet na rok 2022.
6.Vzal na vědomí informaci Mgr. Bc. Petry Vrtalové, PR manažerky a bezpečnostního analytika o způsobu kontrol a boji proti toxikomanii a alkoholismu.
Libor Coufal předseda návrhové a tiskové komise VH