ČAC

Česká asociace crossmintonu vznikla 12. února 2010 pod názvem Česká asociace speed badmintonu. V návaznosti na změnu názvu sportu od roku 2016 se i asociace přejmenovala, aby reflektovala nový název tohoto sportovního odvětví – crossminton.

Česká asociace crossmintonu, z.s. (dále jen „ČAC“) je zájmovým spolkem fyzických osob a právnických osob provozujících crossminton.
Hlavní činností ČAC je provozování crossmintonu jakožto veřejně prospěšné činnosti. ČAC je sportovní spolkovou institucí s celostátní působností a zároveň je jedinou zastřešující národní organizací crossmintonu a reprezentuje Českou republiku u mezinárodní organizace International Crossminton Organization (ICO), jejímž je zakládajícím členem. Náleží jí samostatné právo a odpovědnost za přípravu a zabezpečení české národní crossmintonové reprezentace a řízení crossmintonu ve všech disciplínách a kategoriích na všech úrovních. Sídlem ČAC je Praha.
ČAC sdružuje jako své členy jak jednotlivce – hráče, trenéry, rozhodčí, funkcionáře a další fyzické osoby působící ve crossmintonovém hnutí; tak i kluby – hráčské kluby crossmintonu organizované jako právnické osoby nebo případně uskupení hráčů bez právní formy a jiné subjekty.

Základním posláním a cílem ČAC je péče o všestranný rozvoj crossmintonu v ČR a vytváření podmínek pro všechny jeho formy a výkonnostní úrovně. ČAC prosazuje a hájí zájmy a práva českého crossmintonu a stejně tak i svých členů v mezinárodních organizacích i před státními orgány ČR. Dále vyvíjí činnost ve prospěch svých členů a vyhledává účelnou spolupráci s úřady měst a obcí či jinými organizacemi i jednotlivci za účelem podpory rozvoje a propagace crossmintonu v ČR. ČAC je také majitelem, vyhlašovatelem a organizátorem crossmintonových soutěží a akcí na území ČR a výhradním vlastníkem všech komerčních, reklamních, televizních, rozhlasových, audiovizuálních i ostatních práv zde výslovně neuvedených, ale vztahujících se ke všem soutěžím a akcím řízeným ČAC na území ČR.

ČAC je zakládajícím členem a jednou z 27 členských organizací mezinárodní crossmintonové organizace ICO. Dalšími členy jsou Německo, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko, Francie, Ukrajina, Srbsko, Itálie, Nizozemsko, Kanada, Argentina, Kanárské ostrovy, Dánsko, Portoriko, Mauricius, Rusko, Lotyšsko, Japonsko, Švédsko, Norsko, Turecko, Indie, Pobřeží Slonoviny a Středoafrická republika.

Stanovy České asociace crossmintonu, z.s.

Stránky mezinárodní asociace ICO:

Oficiální e-shop vybavení Speedminton(R) v ČR:

Speedminton

Činnost ČAC je podporována Národní sportovní agenturou.